ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ»

 

Αγαπητοί φίλοι, με το σημερινό μας άρθρο θα αναφερθούμε στις ενέργειες κατάρτισης προϋπολογισμών.

Όλοι μας, ξεκινήσαμε να εργαζόμαστε, έχοντας στη διάθεση μας ένα budget που κάποιος έφτιαξε και κάποιος άλλος ενέκρινε για εμάς. Σε εκείνη την περίοδο της εργασιακής μας ζωής, κάτι τέτοιο φαντάζει ως απολύτως λογικό / αναμενόμενο. Ανεβαίνοντας όμως στην ιεραρχία, και αναλαμβάνοντας ένα τμήμα ή μία διεύθυνση, καλούμαστε πλέον εμείς να μπορούμε να προϋπολογίσουμε τις πωλήσεις και το κόστος παραγωγής των προϊόντων μας.

Ας γνωρίσουμε τα βήματα κατάρτισης ενός προϋπολογισμού. Σε κάθε βήμα θα χρησιμοποιήσουμε και ένα αριθμητικό παράδειγμα για την καλύτερη κατανόηση των εννοιών:

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ. Η μέθοδος κατάρτισης του εν λόγω προϋπολογισμού έχει ως εξής: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ = ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ) x ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ. Ας υποθέσουμε ότι η επιχείρηση σας προϋπολογίζει την παραγωγή και την πώληση των δικών της προϊόντων. Θέλει να πουλήσει 1.000 τεμάχια του προϊόντος Χ με τιμή πώλησης 50 ευρώ ανά μονάδα. Ο Προϋπολογισμός των Πωλήσεων ισούται με 1.000 τεμάχια χ 50 ευρώ = 50.000 ευρώ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Η μέθοδος υπολογισμού του συγκεκριμένου προϋπολογισμού είναι η ακόλουθη: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ = ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ) + ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ (ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ) – ΑΡΧΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ (ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ). Όπως είδατε, αφήνουμε πάντα ένα επιθυμητό απόθεμα ασφαλείας, ενώ αφαιρούμε το αρχικό, καθώς το έχουμε ήδη στα χέρια μας, οπότε και δεν χρειάζεται να το προϋπολογίσουμε. Ας υποθέσουμε στο προηγούμενο παράδειγμα ότι η επιχείρηση σας έχει στις αποθήκες της ως αποθέματα 10 τεμάχια του προϊόντος Χ και ότι τα επιθυμητά αποθέματα ασφαλείας του προϊόντος Χ είναι 5 τεμάχια. Ο Προϋπολογισμός Παραγωγής ισούται με 1.000 τεμάχια + 5 τεμάχια – 10 τεμάχια = 995 τεμάχια

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΩΝ Α’ ΥΛΩΝ. Η μέθοδος που ακολουθούμε είναι η εξής: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΩΝ Α’ ΥΛΩΝ = ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΜΟΝΑΔΕΣ) x ΜΟΝΑΔΕΣ Α’ ΥΛΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ + ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ Α’ ΥΛΩΝ (ΜΟΝΑΔΕΣ) – ΑΡΧΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ Α’ ΥΛΩΝ. Και σε αυτό το σημείο αφήνουμε πάντα ένα επιθυμητό απόθεμα ασφαλείας, ενώ αφαιρούμε το αρχικό, καθώς το έχουμε ήδη στα χέρια μας. Συνεχίζοντας με το παράδειγμα μας, ας υποθέσουμε ότι η επιχείρηση σας έχει στις αποθήκες της ως αποθέματα 200 μονάδες πρώτης ύλης, απαραίτητης για την κατασκευή του προϊόντος Χ και ότι τα επιθυμητά αποθέματα ασφαλείας των μονάδων πρώτης ύλης είναι τα 100. Για την παρασκευή ενός τεμαχίου προϊόντος έστω ότι απαιτούνται 10 μονάδες πρώτης ύλης. Ο Προϋπολογισμός Αγορών Α’ Υλών ισούται με (995 τεμάχια προϊόντος χ 10 τεμάχια ΑΥ) + 100 – 200 = 9.850 τεμάχια ΑΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΓΟΡΩΝ Α’ ΥΛΩΝ. Η μέθοδος κατάρτισης του εν λόγω προϋπολογισμού έχει ως εξής: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΓΟΡΩΝ Α’ ΥΛΩΝ = ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΩΝ Α’ ΥΛΩΝ (ΜΟΝΑΔΕΣ) x ΚΟΣΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ Α’ ΥΛΗΣ. Από τη μέχρι τώρα εμπειρία σας ξέρετε ότι απαιτούνται κατά μέσο όρο 10 μονάδες πρώτης ύλης, για την κατασκευή μίας μονάδας του προϊόντος Χ ενώ το κόστος αγοράς μιας μονάδας πρώτης ύλης είναι τα 0,1 ευρώ. Ο Προϋπολογισμός Κόστους Αγοράς Α’ Υλών ισούται με850 τεμάχια ΑΥ χ 0,1 ευρώ = 985 ευρώ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ. Η μέθοδος μας είναι η ακόλουθη: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ = ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ) X ΩΡΕΣ Α.Ε. (ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ) x ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΩΡΑ Α.Ε. Έστω από τη μέχρι τώρα εμπειρία σας ξέρετε ότι απαιτούνται κατά μέσο όρο 3 ώρες εργασίας, για την κατασκευή μίας μονάδας του προϊόντος Χ, ενώ η κάθε εργατοώρα κοστίζει κατά μέσο όρο 5 ευρώ. Ο Προϋπολογισμός Άμεσων Εργατικών ισούται με 995 τεμάχια προϊόντος χ 3 ώρες ΑΕ χ 5 ευρώ ανά ώρα = 14.925 ευρώ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Γ.Β.Ε. Η μέθοδος κατάρτισης του εν λόγω προϋπολογισμού έχει ως εξής: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Γ.Β.Ε. = ΣΤΑΘΕΡΑ Γ.Β.Ε. + ΜΕΤΑΒΛΗΤΑ Γ.Β.Ε. Έστω ότι τα σταθερά μηνιαία κόστη των Γ.Β.Ε. είναι περίπου 500 ευρώ, ενώ τα ετήσια μεταβλητά 10.000 για το σύνολο του προσδοκώμενου τζίρου. Ο Προϋπολογισμός ΓΒΕ ισούται με (500 ευρώ χ 12 μήνες) + 10.000 = 16.000 ευρώ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ. Υπολογίστε ως εξής τον ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ = ΑΜΕΣΑ ΥΛΙΚΑ + ΑΜΕΣΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ + Γ.Β.Ε. Στο παράδειγμα μας, ο Προϋπολογισμός Κόστους Πωλήσεων ισούται με 985 ευρώ + 14.925 ευρώ + 16.000 ευρώ = 31.910 ευρώ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ. Υπολογίστε με τον ακόλουθο τρόπο τον ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ = ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ + ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ. Έστω ότι τα σταθερά έξοδα των πωλήσεων (διοίκηση + πάγιες αμοιβές πωλητών) είναι ίσα με 500 ευρώ ανά μήνα και το μεταβλητό κόστος των πωλήσεων το 5% επί του τζίρου σας. Ο Προϋπολογισμός Εξόδων Πωλήσεων ισούται με (500 ευρώ χ 12) + (50.000 ευρώ χ 5%) = 8.500 ευρώ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Ισούται πάντα με ένα σταθερό ποσό ανά μήνα.

 

Καλή σας επιτυχία!

 

Για οποιαδήποτε απορία ή ανάγκη διευκρίνησης, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον Κώστα Στάμκο στην διεύθυνση: stamkosk@in.gr