ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΑΜΚΟΣ
“ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ!”

 

Αγαπητοί φίλοι, σε προηγούμενο μας άρθρο στρατηγικής είδαμε το εργαλείο εύρεσης και ελαχιστοποίησης των κινδύνων που απειλούν μια επιχείρηση (το μίκρο-περιβάλλον της), την ανάλυση των 5 ανταγωνιστικών δυνάμεων, του καθηγητή του Harvard, Michael Porter.

Σε συνέχεια αυτής της ανάλυσης, θα γνωρίσουμε το καλύτερο – παγκοσμίως – εργαλείο ανάλυσης του εξωτερικού –μάκρο– περιβάλλοντος στο οποίο κινείται η επιχείρηση, την P.E.S.T. ANALYSIS.

Η ονομασία της προκύπτει από τα αρχικά των λέξεων:
• Political: Πολιτικό – Νομικό Περιβάλλον
• Economical: Οικονομικό Περιβάλλον
• Sociological: Κοινωνικό – Πολιτιστικό Περιβάλλον
• Technological: Τεχνολογικό Περιβάλλον
Κατά την ανάλυση σας, δώστε βαρύτητα στα ακόλουθα:

ΠΟΛΙΤΙΚΟ – ΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Μάθετε τους νόμους, τα διατάγματα και τις υπουργικές αποφάσεις που αφορούν τη χώρα μας, ή τις χώρες στις οποίες κάνετε εργασίες. Γνωρίστε την κρατική πολιτική συμβάσεων, το αν υπάρχει ή όχι μονοπωλιακή νομοθεσία, καθώς και την νομοθεσία προστασίας περιβάλλοντος. Μάθετε τις κοινοτικές οδηγίες που σας αφορούν, την πολιτική του ανταγωνισμού, καθώς και την πολιτική εξωτερικού εμπορίου. Γνωρίστε την εργασιακή νομοθεσία της χώρας μας ή των χωρών στις οποίες κάνετε εργασίες. Μελετήστε το κατά πόσο υπάρχει ή όχι κυβερνητική σταθερότητα, καθώς και κρατικός παρεμβατισμός

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Ποιες είναι και που κατανέμονται οι δαπάνες της κυβέρνησης; Ποια η σημερινή φάση του οικονομικού κύκλου; Που βρίσκεται σήμερα το ΑΕΠ; Ποια είναι η πολιτική φορολογίας; Που κυμαίνονται τα επιτόκια; Τι επηρεάζει σήμερα την προσφορά και τη ζήτηση χρήματος; Σε ποιο επίπεδο κυμαίνονται ο πληθωρισμός και η ανεργία; Ποια είναι σήμερα η διαθεσιμότητα του εισοδήματος; Ποια είναι η διαθεσιμότητα και το κόστος ενέργειας;

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Ποια είναι τα σημερινά ζητήματα που αφορούν τη θρησκεία; Δίδεται βαρύτητα στην παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα; Ποιες είναι οι τάσεις της μόδας; Ποιες είναι οι δημογραφικές τάσεις; Ποια η κατανομή του εισοδήματος; Ποιες είναι οι νέες αλλαγές του τρόπου ζωής; Ποια είναι η στάση των ανθρώπων απέναντι στην εργασία και στον ελεύθερο χρόνο; Σε ποια επίπεδα βρίσκεται ο καταναλωτισμός; Ποιο είναι το επίπεδο εκπαίδευσης;

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Ποια τεχνολογία είναι διαθέσιμη σήμερα; Ποιες είναι οι κυβερνητικές επιχορηγήσεις σε έρευνα; Υπάρχει επικέντρωση της κυβέρνησης σε τεχνολογίες; Γίνονται νέες ανακαλύψεις και σε ποιους τομείς; Ποια είναι η ταχύτητα και οι διαδικασίες μεταφοράς γνώσης; Πόσο γρήγοροι είναι οι ρυθμοί απαξίωσης; Ποια είναι η σημερινή χρήση του διαδικτύου; Ποιες δυνατότητες προσφέρουν τα δίκτυα των τηλεπικοινωνιών;
Χρησιμοποιώντας την P.E.S.T. ANALYSIS εντοπίζετε ευκαιρίες και απειλές στο ευρύτερο σας περιβάλλον, τις οποίες θα χρησιμοποιήσετε αμέσως μετά στην S.W.O.T. ANALYSIS (όπως αυτή θα παρατεθεί σε επόμενο μας άρθρο).

Αναφορικά με το πόσο μεγάλη είναι η σπουδαιότητα της, φανταστείτε π.χ. μια μεγάλη κατασκευαστική εταιρία, με 1.200 εργάτες, μέλη τριών διαφορετικών συνδικάτων, να μην γνωρίζει άριστα την εργατική νομοθεσία της Ελλάδας. Ποιές θα ήταν οι συνέπειες, αν μετά την ανάληψη ενός τεράστιου νέου έργου από το δημόσιο, το εργατικό δυναμικό της προχωρούσε σε απεργία διαρκείας;
Καλή σας επιτυχία!

Για οποιαδήποτε απορία ή ανάγκη διευκρίνησης, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον Κώστα Στάμκο στην διεύθυνση: stamkosk@in.gr