ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΑΜΚΟΣ
“Project Management”

Αγαπητοί φίλοι, με το σημερινό μας άρθρο ξεκινούμε την αναφορά μας σε ένα από τα προκλητικότερα θέματα που καλείται να διεκπεραιώσει ένα σημερινό διοικητικό στέλεχος στην καθημερινότητα του, αυτό της διοίκησης ενός έργου, ή -όπως είναι ευρέως γνωστό- του «Project Management».

Αν έπρεπε να δώσουμε έναν ορισμό του «Project Management», τότε αυτός θα ήταν: η οργάνωση και η διοίκηση των πόρων που έχει το στέλεχος στη διάθεση του για ένα δεδομένο έργο, έτσι ώστε το έργο να ολοκληρωθεί μέσα σε συγκεκριμένους περιορισμούς, όπως εκείνου του σκοπού, χρόνου, ποιότητας και φυσικά κόστους.

Θέματα-κλειδιά για το αποτελεσματικό «Project Management» είναι τα ακόλουθα:

1. Ο PROJECT MANAGER: Βασικό χαρακτηριστικό του ατόμου που θα επιλεχθεί ως ο manager του project, είναι το να μπορεί να οραματιστεί το έργο τελειωμένο και να διαθέτει την ικανότητα να κάνει αυτό το όραμα πράξη. Να θυμάστε ότι ο project manager σπάνια συμμετέχει ο ίδιος στις καθημερινές ενέργειες του έργου που διοικεί. Η δουλειά του αφορά -εκτός φυσικά από τον αρχικό σχεδιασμό- την παρακολούθηση της προόδου του έργου και τον συντονισμό των στελεχών που συμμετέχουν, έτσι ώστε να ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο της αποτυχίας.
2. THE PROJECT MANAGEMENT TRIANGLE: Παραδοσιακά, τρεις είναι οι κύριοι περιορισμοί ενός έργου, ο σκοπός, ο χρόνος και το κόστος. Οι εν λόγω περιορισμοί είναι γνωστοί και ως «το τρίγωνο του έργου», θέλοντας να δειχθεί ότι οποιαδήποτε πλευρά και να πειράξουμε εκείνη θα επιδράσει πάνω στις άλλες δύο. Πχ: ανεβάζοντας τις προδιαγραφές του σκοπού, αυξάνουμε και τον απαιτούμενο χρόνο αλλά και το κόστος υλοποίησης, ενώ π.χ. μικραίνοντας τον χρόνο υλοποίησης, ανεβάζουμε τα συνολικά κόστη, αλλά και ρίχνουμε τις προδιαγραφές που βάλαμε στον σκοπό…
3. ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ TOY ΕΡΓΟΥ: Τα πέντε στάδια από τα οποία περνά ένα project -κατά την παραδοσιακή του προσέγγιση- είναι: η έναρξη (project initiation stage), ο σχεδιασμός (project planning or design stage), η εκτέλεση (project execution or production stage) ο έλεγχος (project monitoring and controlling systems) και τέλος η ολοκλήρωση (project completion stage).
4. ΤΟ GANTT CHART: To γνωστότερο και παλαιότερο εργαλείο διοίκησης έργου, φέρει το όνομα ενός εκ των πατέρων του σύγχρονου management, Henry Gantt, o οποίος και το πρωτοχρησιμοποίησε το 1910! Το διάγραμμα Gantt δίδει τη γραφική παράσταση του προγράμματος του έργου. Παρουσιάζει τις ημερομηνίες έναρξης και περάτωσης του συνολικού έργου, των επιμέρους τμημάτων του και των υποκαθηκόντων στα οποία χωρίζεται το καθένα. Δείχνει τα τμήματα που μπορούν να λειτουργήσουν παράλληλα, καθώς και αυτά που απαιτούν την ολοκλήρωση των προηγουμένων για να ξεκινήσουν. Το μεγάλο πλεονέκτημα της χρήσης του είναι το ότι γίνεται εύκολα κατανοητό από όλους. Τα μειονεκτήματα του αφορούν το ότι δεν μπορεί να αναπαραστήσει μεγάλα έργα σε μία μόνο οθόνη υπολογιστή ή εκτύπωση, ενώ δίδει ελάχιστη πληροφόρηση για κάθε ένα υποκαθήκον, καθώς και για τη βαρύτητα του στην ολοκλήρωση του συνολικού έργου. Αν υποθέσουμε ότι μελετάμε την νέα εκπαιδευτική διαδικασία που θα ακολουθεί από εδώ και εμπρός η εταιρία μας ως το νέο μας project, τότε η γραφική παράσταση του διαγράμματος Gantt έχει ως εξής:

gant

5. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ: Το διάγραμμα ροής συμπληρώνει άριστα το gantt chart του προηγούμενου μας άρθρου, εξηγώντας σε κάθε συμμετέχοντα στο έργο τα απαραίτητα βήματα για κάθε στάδιο (και υποστάδιο) της διαδικασίας. Με ένα διάγραμμα ροής ο καθένας ξέρει ακριβώς τι πρέπει να κάνει και με ποιο τρόπο, για ποια θέματα αποφασίζει εκείνος και ποιες αποφάσεις παίρνει! Ας υποθέσουμε ότι μελετάμε πάλι την νέα εκπαιδευτική διαδικασία που θα ακολουθεί η εταιρία μας ως το νέο μας project. Αν φτιάχναμε ένα απλό διάγραμμα ροής, αυτό θα περιελάμβανε την αρχή και το τέλος της εν λόγω διαδικασίας με ένα oval σχήμα, τις επιμέρους ενέργειες με ένα παραλληλόγραμμο και τα σημεία αποφάσεων με ένα ρόμβο. Το κλειδί σε αυτό το σχήμα είναι στα σημεία αποφάσεων να θέτουμε μια τόσο ξεκάθαρη ερώτηση η οποία να μπορεί να απαντηθεί με μόνο δύο πλήρως διακριτές απαντήσεις. Η γραφική παράσταση του παραδείγματος μας θα μπορούσε να είναι η εξής:

roh

6. RUN CHART: Το run chart χρησιμεύει για την παράθεση των μετρήσεων ενός φαινομένου κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. Συνήθως ο χρόνος παρατίθεται στον οριζόντιο άξονα, ενώ υπολογίζουμε τον μέσο όρο, τη διάμεσο και τα όρια του φαινομένου. Στο παράδειγμα μας -και υπολογίζοντας π.χ. τις εγγραφές των συμμετεχόντων- μια τυπική γραφική παράσταση του run chart θα είναι η ακόλουθη:

run chant

7. PERT TECHNIQUE: Η μέθοδος PERT (program evaluation and review technique), η οποία και πρωτοχρησιμοποιήθηκε από τον Booz Allen Hamilton το 1958 για το τότε πρωτοποριακό πρόγραμμα του υποβρυχίου Polaris, αποτελεί ένα άριστο εργαλείο γραφικής παρουσίασης και ανάλυσης των καθηκόντων του έργου, υπό το βάρος του ελάχιστου δυνατού χρόνου ολοκλήρωσης. Για τη δημιουργία της παραθέτουμε τα σημεία-κλειδιά ή events (ως νο. 10, 20, κλπ – για να μπορούμε εκ των υστέρων να προσθέσουμε ανάμεσα τους και νέα). Στη συνέχεια συνδέουμε τα events με τις απαραίτητες ενέργειες ή activities, υπολογίζοντας τον αναμενόμενο χρόνο ολοκλήρωσης τους (δείτε την επόμενη παράγραφο) και τέλος βρίσκουμε το critical path (δείτε την μεθεπόμενη παράγραφο).
8. EXPECTED TIME: Για να βρούμε -με την καλύτερη δυνατή προσέγγιση- τον χρόνο που χρειάζεται το κάθε ένα event του συνολικού έργου για να περατωθεί, τότε χρειαζόμαστε να υπολογίσουμε αρχικά τα εξής: πρώτον τον optimistic time (τον ελάχιστο δυνατό χρόνο υλοποίησης, έχοντας υποθέσει ότι όλα θα κυλήσουν τέλεια, πχ. 4 ημέρες), στη συνέχεια τον pessimistic time (τον μέγιστο δυνατό χρόνο, όπου όλα θα πάνε στραβά, π.χ. 14 ημέρες, καθώς και τον most likely time (τον πιο ρεαλιστικό βάσει των παρουσών συνθηκών, π.χ. 6 ημέρες). Η εξίσωση μας για τον αναμενόμενο χρόνο (expected time) είναι η ακόλουθη: ΕΤ = (ΟΤ + 4xMLT + PT) / 6 Όπως θα παρατηρήσατε ο most likely time πολλαπλασιάζεται επί 4 για να τονισθεί η μεγάλη πιθανότητα έλευσης του. Στο παράδειγμα μας ο ΕΤ είναι ίσος με 7 ημέρες.
9. CRITICAL PATH: Ως critical path υπολογίζουμε το μεγαλύτερο σε χρονική διάρκεια διάστημα μεταξύ του αρχικού και του τελικού event. Με αυτό τον τρόπο έχουμε υπολογίσει και τη συνολική διάρκεια του project. Στο παράδειγμα μας -στη γραφική παράσταση που ακολουθεί- το critical path είναι 12 ημέρες και το βλέπετε προσθέτοντας το χρόνο της διαδρομής Α με τον αντίστοιχο των διαδρομών D και F.

H γραφική παράσταση των όσων αναφέραμε στις 3 παραπάνω παραγράφους έχει ως εξής:

pert

Καλή σας επιτυχία!

Για οποιαδήποτε απορία ή ανάγκη διευκρίνησης, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον Κώστα Στάμκο στην διεύθυνση: stamkosk@in.gr