Seminars2023-12-27T18:11:25+02:00

Σειρά Ολοκληρωμένων Σεμιναρίων Ανάπτυξης Εργασιακών Ικανοτήτων

FBS 01. «STRATEGIC MANAGEMENT»
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ!

Εισαγωγή: Η «Στρατηγική» ακούγεται σίγουρα ελκυστική ως έννοια. Ποιος δεν θα ήθελε να δημιουργεί και να υλοποιεί επιτυχημένα και μεγαλεπήβολα σχέδια; Η εφαρμογή της όμως, συνήθως σκοντάφτει σε θέματα καθημερινότητας και συχνά παραμερίζεται, συγκρινόμενη με αυτό που θεωρείται «επείγον». Δυστυχώς σε αυτή την περίπτωση, μαζί με τη στρατηγική, παραμερίζεται και το «σημαντικό»…

Σκοπός: Σκοπός του σεμιναρίου είναι να ιεραρχήσει τα βήματα στρατηγικής σκέψης και υλοποίησης τα οποία πρέπει να ακολουθηθούν κατά την κατάρτιση ενός πλάνου Διεύθυνσης ή Τμήματος μέσα σε μία επιχείρηση. Για την επίτευξη του συγκεκριμένου σκοπού συγκεντρώνονται εφαρμοσμένα επιχειρησιακά μοντέλα και τεχνικές, παρατίθενται σημερινά παραδείγματα (case studies) από την Ελληνική αγορά και χορηγούνται σε ηλεκτρονική μορφή άμεσα εφαρμόσιμα εργαλεία.

Θεματολογία:

 • Εισαγωγή στη στρατηγική ανάλυση / Βήματα στρατηγικής σκέψης και υλοποίησης
 • Ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος επιχείρησης / Αλυσίδα αξίας
 • Ανάλυση εξωτερικού – μίκρο και μάκρο – περιβάλλοντος
 • Επιχειρησιακή κουλτούρα / Δομή και οργάνωση
 • Οικονομική ανάλυση
 • Παρουσίαση εταιρίας / περιβάλλοντος – S.W.O.T. Analysis
 • Υπάρχουσα γενική στρατηγική / Επιλογές ανταγωνιστικότητας
 • Κύκλος ζωής αγοράς / Προϊόντος
 • Portfolio Strategy
 • Εναλλακτικές στρατηγικές επιλογές
 • Ιεράρχηση εναλλακτικών / Επιλογή στρατηγικής
 • Εφαρμογή στρατηγικής
 • Marketing Mix
 • Στοχοθεσία / Τακτικές
 • Προγράμματα Δράσης / Διαγράμματα ροής
 • Outsourcing
 • Ολική ποιότητα

FBS 02. «MANAGEMENT PRINCIPLES»
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ!

Εισαγωγή: «Τι περιμένει η εταιρία από εμένα;», «πώς θα κάνω τους υφισταμένους μου να θέλουν να προσφέρουν;», «πώς αντιλαμβάνεται το έργο μου ο προϊστάμενός μου;», «ποιοι είναι οι κατάλληλοι υποψήφιοι για να στελεχώσω το τμήμα μου;», «πώς θα θέσω υλοποιήσιμους στόχους;», «ποιο στιλ ηγεσίας είναι το κατάλληλο;», «πώς θα διαχειριστώ τις συγκρούσεις;» και κυρίως «από πού θα αρχίσω και πού θα τελειώσω;». Δεκάδες ερωτηματικά, τα οποία περιμένουν -επιτακτικά- απάντηση από εμάς! Τι γίνεται όμως όταν η θεωρητική κατάρτιση που πήραμε από τις σπουδές μας δεν επαρκεί, ή όταν η πείρα μας -ως μέχρι σήμερα υφισταμένου- αδυνατεί να ανταποκριθεί στα νέα μας καθήκοντα;

Σκοπός: Σκοπός του σεμιναρίου «η επιστήμη και η τέχνη του επιτυχημένου management» είναι να ιεραρχήσει τα βήματα οργάνωσης και υλοποίησης τα οποία πρέπει να ακολουθηθούν κατά την κατάρτιση του πλάνου του τμήματός μας μέσα σε μία επιχείρηση.

Θεματολογία:

 • Προγραμματισμός
 • Ανάλυση υπάρχουσας κατάστασης
 • Προσδιορισμός περιοχών – κλειδιών
 • Θέσπιση στόχων / Ιεράρχηση προτεραιοτήτων
 • Στελέχωση / Πηγές εύρεσης συνεργατών
 • Συνέντευξη στελέχωσης
 • Κριτήρια πρόσληψης
 • Επιλογή / Συνέντευξη επιλογής
 • Οργάνωση ομάδας
 • Job description συνεργατών
 • Team building
 • Ανάθεση αρμοδιοτήτων
 • Διαχείριση συναντήσεων
 • Διοίκηση μέσω στόχων
 • Ηγεσία / Ακολουθούμενα κατά περίπτωση στυλ
 • Μέθοδοι παρακίνησης
 • Ανάπτυξη προσωπικού
 • Διαχείριση συγκρούσεων – παραπόνων
 • Ανταμοιβές
 • Βάζοντας τα όλα σε μια σειρά / Συμβουλές για εφαρμογή στην πράξη

FBS 03. «BASIC ECONOMICS»
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ!

Εισαγωγή: ”Επιτόκια, Πληθωρισμός, Κύκλος Ζωής Επένδυσης, Ισολογισμός, Δείκτες Κεφαλαιακής Διάρθρωσης…”. Λέξεις σκόρπιες, ίσως λίγο ή πολύ άγνωστες, χωρίς πάντως κάποιο ιδιαίτερο νόημα με την πρώτη ματιά. Και όμως, ασχέτως του αντικειμένου που κανείς σπούδασε ή πραγματεύεται στην εργασία του, η σπουδαιότητα τους στη σημερινή αγορά εργασίας είναι μέγιστη. Στο σύγχρονο περιβάλλον των επιχειρήσεων, ακόμα και αν κανείς απασχολείται στη μηχανογράφηση, στο marketing, στο δημιουργικό τμήμα, στις δημόσιες σχέσεις ή στο αρχείο, βρίσκει πάντοτε μπροστά του οικονομικές έννοιες. Συχνά μάλιστα, οι συνάδελφοι του θεωρούν δεδομένο ότι εκείνος θα πρέπει να χειρίζεται την οικονομική γλώσσα, με την ίδια ευχέρεια όπως και αυτοί.

Σκοπός: Σκοπός του σεμιναρίου είναι να δώσει σε όλους όσους δεν είχαν την ευκαιρία να σπουδάσουν ”Οικονομικά”, τη δυνατότητα 1. να γνωρίζουν βασικά μακροοικονομικά μεγέθη, καθώς και τους παράγοντες που επηρεάζουν την πορεία τους, 2. να κατανοούν την εξέλιξη των γραφικών απεικονίσεων των επενδύσεων τους και 3. να μελετούν λογιστικές καταστάσεις και αριθμοδείκτες.

Θεματολογία:

 • Μακροοικονομική Θεωρία / Εθνικό Προϊόν – Εθνικό Εισόδημα
 • Προσφορά / Ζήτηση Αγαθών / Παράγοντες που Επηρεάζουν την Προσφορά / Ζήτηση των Αγαθών
 • Προσφορά / Ζήτηση Χρήματος / Νομισματική Πολιτική
 • Πληθωρισμός / Ανεργία
 • Ανάλυση της Πορείας των Οικονομικών Μεγεθών
 • Γραμμική Ανάλυση / Τάση / Άνω και Κάτω Όρια / Σύγκλιση και Απόκλιση Ορίων
 • Κύκλος Ζωής / Άνω και Κάτω Κορυφές
 • Λογιστικές / Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
 • Εισαγωγή στη Λογιστική Επιστήμη
 • Ισολογισμός / Ενεργητικό – Παθητικό
 • Καταστάσεις Αποτελεσμάτων
 • Κατάσταση Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης
 • Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης
 • Αριθμοδείκτες / Ερμηνεία δεικτών
 • Νεκρό σημείο / Περιθώριο Ασφαλείας / Συνεισφορά
 • Προϋπολογισμοί

FBS 04. «VERBAL AND NON VERBAL COMMUNICATION »
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΛΕΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ!

Εισαγωγή: Σίγουρα οι ακόλουθες φράσεις: «Εγώ θα σου πω το τι πρέπει να γίνει, γιατί πολύ απλά χωρίς εμένα, τίποτα δεν λειτουργεί!», ή «Μην σας νοιάζει τίποτα παιδιά, μαζί, θα τα καταφέρουμε!», ή «Μήπως κινδυνέψω να χάσω τα πάντα με αυτή την ενέργεια, γιατί με τίποτα δεν θα ήθελα να συμβεί κάτι τέτοιο!» ή «Είναι αδύνατον να καταλάβω αυτό που μου λέτε, εφόσον δεν γνωρίζω, το τι θα συμβεί, το πότε θα συμβεί, καθώς και κάτω από ποιες προϋποθέσεις!» δεν είναι άγνωστες σε κανέναν μας. Ποιος όμως είναι ο σωστός τρόπος χειρισμού τέτοιων συμπεριφορών; Πως προσαρμόζουμε τα λεγόμενα μας ανάλογα με την ηλικία του συνομιλητή μας; Τι πραγματικά περιμένει εκείνος από εμάς;

Σκοπός: Το σεμινάριο ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων, αποσκοπεί στο να παραθέσει πρακτικά θέματα επικοινωνίας, που μας απασχολούν στην καθημερινότητα μας, δίδοντας μας άμεσα εφαρμόσιμες και κυρίως πρακτικές συμβουλές. Δίδει λύσεις σε θέματα: επικοινωνίας με άτομα διαφορετικής ηλικίας, φύλλου και νοοτροπίας από τη δική μας, πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών, ανάπτυξης σχέσεων με εμπόρους, διατήρησης επαγγελματικών επαφών, ηγεσίας και παρακίνησης συνεργατών και υφισταμένων, διαπραγματεύσεων.

Θεματολογία:

 • Εισαγωγή / βασικές διευκρινήσεις
 • Συνήθεις παρανοήσεις επικοινωνίας
 • Προσωπικότητα / Παράγοντες διαμόρφωσης προσωπικότητας (κληρονομικοί / επίκτητοι)
 • Τύποι προσωπικότητας (χαρακτηριστικά / δυνατά και αδύνατα σημεία)
 • Συμπεριφορά / Τύποι συμπεριφοράς (χαρακτηριστικά)
 • Τύποι συμπεριφοράς (σωστός και λανθασμένος τρόπος προσέγγισης)
 • Κύκλος Ζωής (7 ηλικιακά στάδια): από την εφηβεία στην συνταξιοδότηση
 • Κυρίαρχα γεγονότα και χαρακτηριστικές τάσεις ανά στάδιο κύκλου ζωής
 • Προσαρμογή της συμπεριφοράς, ανάλογα με τα στάδια του κύκλου ζωής
 • Η γλώσσα του σώματος
 • Τεστ επικοινωνίας
 • Οι διαφορές σκέψης και συμπεριφοράς των δύο φύλων
 • Πρόσωπο, Κορμός, Άκρα, Αξεσουάρ, Χώρος / Συνδυασμός των σημάτων της γλώσσας του σώματος στην πράξη
 • Επικοινωνία και ηγεσία / Τεστ ηγετικών ικανοτήτων
 • Στυλ ηγεσίας: εφαρμογή κατά περίπτωση

FBS 05. «TIME AND STRESS MANAGEMENT»
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΧΟΣ!

Εισαγωγή: Σε όλους μας οι προτάσεις «Δεν προλαβαίνω! Bιάζομαι!», «Είναι αδύνατον να κάνω τόσα πολλά, σε τόση λίγη ώρα!», σίγουρα δεν είναι άγνωστες. Και όμως, αυτό μπορεί να αποφευχθεί, απλώς με το να κάνουμε στον εαυτό μας δυο σημαντικές ερωτήσεις: «Τι κάνω, το οποίο δεν χρειάζεται πραγματικά;» και «Τι κάνω, το οποίο θα μπορούσαν να κάνουν άλλοι;»

Σκοπός: Σκοπός του σεμιναρίου, είναι να δώσει τις κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο με τον οποίο κάθε άνθρωπος μπορεί να οργανώσει τις καθημερινές του δραστηριότητες, ώστε να εξασφαλίσει την αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου του. Παράλληλα, ενημερώνει για τα συμπτώματα και τις επιπτώσεις του άγχους και παρουσιάζει τεχνικές για την αντιμετώπισή του.

Θεματολογία:

Α. Time Management
1. Βασικά λάθη και παρανοήσεις προγραμματισμού
2. Δημιουργία και χρήση των καταστάσεων καθημερινής οργάνωσης to do list
3. Καθορισμός προτεραιοτήτων – άσκηση
4. Θέσπιση στόχων
5. S.m.a.r.t. στοχοθεσία
6. Τεμαχισμός αντικειμένων
7. Projects
8. Διαχείριση όσων διακόπτουν εισβάλλοντας στο γραφείο μας
9. Διαχείριση των τηλεφωνικών διακοπών κατά την εργασία μας
10. Ανάθεση εργασιών σε συναδέλφους
11. Διαχείριση των συσκέψεων

B. Stress Management
1. Εισαγωγή στην έννοια του άγχους
2. Συμπτώματα και επιπτώσεις του άγχους
3. Συσσώρευση άγχους και οι συνέπειες της
4. Τι κάνουμε συνήθως λάθος και γιατί;
5. Τεχνικές και μέθοδοι αντιμετώπισης του άγχους
6. Καθημερινές ενέργειες
7. Αλλαγή στάσης αντιμετώπισης και νοοτροπίας

FBS 07. «ADVANCED SALES SKILLS»
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΩΛΗΣΙΑΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ!

Εισαγωγή: Η πώληση, είναι η πλέον παρεξηγημένη έννοια στον χώρο του Business. Στα πανεπιστήμια, είτε δεν διδάσκεται καν ως μάθημα, είτε παρουσιάζεται μόνο σε θεωρητική βάση (αναμενόμενο βέβαια, αν σκεφθούμε ότι -αρκετοί- καθηγητές δεν είχαν ποτέ, την παραμικρή επαφή με το αντικείμενο…) ενώ στο μυαλό των νεωτέρων σε ηλικία συνήθως φαίνεται ως δουλειά δύσκολη, «ακαταλαβίστικη», υποτιμητική, εκτός του αντικειμένου τους…

Σκοπός: Σε οποιοδήποτε τμήμα μιας επιχείρησης και να εργαστούμε, η πώληση -ακόμα και αν δεν αναφέρεται στο job description μας- αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα καθήκοντα μας. Σκοπός του σεμιναρίου είναι να οριοθετήσει τα στοιχεία, τις γνώσεις και τις ικανότητες που απαιτούνται για τον αποτελεσματικό πωλητή παραθέτοντας πρακτικές και εφαρμόσιμες τεχνικές για κάθε ένα από τα στάδια της πώλησης.

Θεματολογία:

 • Τι άλλαξε στις πωλήσεις / Τα νέα δεδομένα
 • Η στρατηγική των πωλήσεων / Σωστές και λάθος πωλησιακές πρακτικές
 • Πηγές εύρεσης υποψήφιων πελατών / Ποιοτικές και ποσοτικές πηγές
 • Η προσέγγιση των υποψήφιων πελατών / Μέθοδοι προσέγγισης
 • Το στάδιο του πρώτου ραντεβού
 • Το σπάσιμο του πάγου / Η δημιουργία φιλικής ατμόσφαιρας
 • Εύρεση και συνειδητοποίηση αναγκών
 • Το κατάλληλο dress code του επιτυχημένου πωλητή
 • Η αντίρρηση – η φύση της / Αντιμετώπιση αντιρρήσεων με ερωτήσεις
 • Δύσκολοι πελάτες: Ο «ξερόλας» / Ο «αρπακόλας» / Ο «προσεκτικός» / Ο «συντηρητικός»
 • Ο χειρισμός της γλώσσας του σώματος μας / «Διαβάζοντας» τον πελάτη
 • Το κλείσιμο της πώλησης
 • Το «μικρό» κλείσιμο
 • Η κλιμακωτή συμφωνία
 • Η τεχνική της «σιωπής»
 • Όταν το «όχι», σημαίνει όχι!
 • Μετά την πώληση
 • Η παράδοση του προϊόντος
 • Η εξυπηρέτηση του πελάτη

FBS 08. «TRAIN THE TRAINER»
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ!

Εισαγωγή: Όλοι στη ζωή μας έχουμε παρακολουθήσει ανιαρές ή ανούσιες εκπαιδεύσεις, εκπαιδεύσεις που προκαλούσαν ύπνο ή κούραση. Κάποιες όμως φορές παρευρεθήκαμε σε σεμινάρια, τα οποία όχι μόνο δεν μας κούρασαν, αντιθέτως μας εξίταραν και μας κίνησαν την περιέργεια να ψάξουμε λίγο περισσότερο το αντικείμενο. Τι ήταν όμως αυτό που έκανε τη διαφορά; Γιατί μόνο κάποιοι εισηγητές μας κέρδισαν;

Σκοπός: Σκοπός του σεμιναρίου είναι να οριοθετήσει τα στοιχεία, τις γνώσεις και τις ικανότητες που απαιτούνται για τον αποτελεσματικό εκπαιδευτή.

Θεματολογία:

 • Σύσταση ακροατηρίου / Γνώση του αντικειμένου από το ακροατήριο
 • Εκπαιδευτικές ανάγκες ακροατηρίου και μέθοδοι εύρεσης
 • Βαθμός γνώσης και επάρκεια εισηγητή / Επιλογή υλικού και μεθόδου παρουσίασης
 • Επιλογή και προετοιμασία χώρου / Διάταξη αίθουσας / Τοποθέτηση εξοπλισμού
 • Τι πηγαίνει συνήθως «στραβά» και πως μπορεί να προληφθεί
 • Ανακοίνωση κανόνων / Agenda και μέθοδοι χρήσης της
 • Τρόποι παρουσίασης και συνήθη λάθη προς αποφυγή / Αξεσουάρ /
 • Στυλ διεξαγωγής και επιλογή κατά περίπτωση
 • Έναρξη / λήξη / καθυστερήσεις
 • Ντύσιμο και αξεσουάρ – εικόνα που μεταδίδουν
 • Έλεγχος νεύρων και άγχους / Χρήση δοκιμασμένων τεχνικών κατά περίπτωση
 • Κίνηση και ομιλία / Do’s and dont’s
 • Αιφνιδιασμός ακροατηρίου / Πλησίασμα / τήρηση απόστασης / Ερωτήσεις, πότε και με ποιο τρόπο; «πηγαδάκια»,
 • διακοπές και επαναφορά στην τάξη
 • Ιδιαίτεροι τύποι συμμετεχόντων
 • Role playings / case studies / Ανέκδοτα / ιστορίες / παιχνίδια
 • Διαλείμματα – συχνότητα και χρονική διάρκεια
 • Χρήση προσωπικών παραδειγμάτων
 • Υποστηρικτές και ταραξίες
 • Χρήση του χρόνου / λήξη αργότερα ή νωρίτερα από το αναμενόμενο
 • Αυτοσχεδιασμός και θέματα «μπαλαντέρ» / Έμπνευση εμπιστοσύνης
 • Τρόποι κλεισίματος / Αξιολογήσεις και χρήση τους / Αποστολή πρακτικών
 • Προετοιμασία επόμενης συνάντησης

FBS 09. «CUSTOMER SERVICE»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ!

Εισαγωγή: Την αναγκαιότητα εφαρμογής ποιοτικού customer service, τη διατύπωσε άριστα ο δημιουργός της έννοιας της «Ολικής Ποιότητας» Edward Deming, με τη «σκληρή» του φράση: «δεν είναι απαραίτητο να ασχοληθείτε με την ποιότητα, η επιβίωση δεν είναι υποχρεωτική!»…

Σκοπός: Στην ουσία, όλοι μας πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι: εκπροσωπούμε την επιχείρηση, κατά τις συναλλαγές με τους πελάτες μας, και αν αυτοί οι άνθρωποι συνεχίσουν να είναι πελάτες μας, η εταιρία (και κατά συνέπεια η «θέση μας») θα εξακολουθήσει να έχει λόγο ύπαρξη. Πως παρέχουμε όμως σε καθημερινή βάση customer service;

Θεματολογία:

 • Προσέξτε την προσωπική σας εμφάνιση την εμφάνιση του χώρου εργασίας σας
 • Επιμεληθείτε τον χώρο υποδοχής
 • Προσφωνείτε τους πελάτες με το όνομα τους / Λέτε «παρακαλώ» και «ευχαριστώ»
 • Δημιουργήστε «user groups» / Χρησιμοποιήστε «focus groups»
 • Επικοινωνήστε τακτικά / Ζητήστε συστάσεις
 • Καταγράψτε τα αρνητικά γεγονότα / Δίδοντας επεξηγήσεις
 • Δώστε στους πελάτες απόλυτη προτεραιότητα
 • Εξηγήστε τι μπορείτε να κάνετε για εκείνον
 • Μάθετε γιατί εκνευρίζονται οι πελάτες σας
 • Δώστε στους εκνευρισμένους πελάτες αυτό που θέλουν
 • Δώστε μεγάλη βαρύτητα στη γλώσσα του σώματος
 • Εκπαιδεύστε το προσωπικό σας / Ανταμείψτε την εξαιρετική απόδοση
 • Ξεπεράστε τις προσδοκίες των πελατών / Μετατρέψτε την αντίρρηση σε ερώτηση
 • Τηλεφωνική συμπεριφορά / Προετοιμάστε τον τρόπο που χειρίζεστε το τηλέφωνο
 • Απαντήστε στο τηλέφωνο άμεσα / Χρησιμοποιήστε τον τυπικό τρόπο
 • Ελέγξτε την συμπεριφορά σας στην χρήση του τηλέφωνου
 • Κρατήστε μηνύματα με σαφήνεια και συγκεκριμένο περιεχόμενο
 • Ρωτήστε εάν είναι η κατάλληλη ώρα για ομιλία
 • Μην αφήνετε «νεκρά σημεία» (μονόλογος)
 • Μην αφήνετε τα τηλεφωνήματα να διακόπτουν συναντήσεις
 • Ελέγξτε τους υπάλληλους της εταιρεία σας

Εκτός των παραπάνω ενδεικτικών σεμιναρίων, διατίθενται πολλά περισσότερα εξειδικευμένα θέματα,
πάντοτε προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες της εταιρίας πελάτη.