ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΑΜΚΟΣ
“SITUATIONAL LEADERSHIO”

 

Αγαπητοί φίλοι, με το σημερινό μας άρθρο θα αναφερθούμε στην «κατά περίπτωση» ηγεσία, δηλαδή την προσαρμογή του ηγετικού στυλ μας ανάλογα με τους διαφορετικούς ανθρώπους της ομάδας μας, ή τις καταστάσεις στις οποίες βρισκόμαστε.

Ας γνωρίσουμε την «κατά περίπτωση» ηγεσία, όπως εκείνη παρουσιάστηκε από τους Kenneth Blanchard και Paul Hersey, στο μοντέλο τους «Situational Leadership». Θα ξεκινήσουμε βλέποντας το στάδιο ανάπτυξης των ατόμων της ομάδας σας και αμέσως μετά το κατάλληλο στυλ ηγεσίας:

Α. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ:
• D4 – Άτομο με μεγάλες ικανότητες και ισχυρή δέσμευση επίτευξης στόχου: Συνήθως πρόκειται για ένα έμπειρο στέλεχος, το οποίο γνωρίζει πολύ καλά τη δουλειά του, καθώς και την ικανότητα του να τη φέρει εις πέρας επιτυχώς. Στο αντικείμενο εργασίας του μάλιστα, μπορεί να είναι περισσότερο καταρτισμένος και από τον manager του.

• D3 – Άτομο με μεγάλες ικανότητες και «κυμαινόμενη» δέσμευση επίτευξης στόχου: Είναι έμπειρο και ικανό άτομο, αλλά ίσως κάποιες φορές να στερείται αυτοπεποίθησης σχετικά με το να φέρει μόνο του εις πέρας το στόχο, ή μπορεί να στερείται κινήτρου για να κάνει τη δουλειά σωστά / γρήγορα.

• D2 – Άτομο με κάποιες ικανότητες και χαμηλή δέσμευση επίτευξης στόχου: Το στέλεχος έχει αναπτύξει σχετικές με τη δουλειά δεξιότητες, αλλά δεν μπορεί να τη φέρει εις πέρας μόνο του. Συχνά, το καθήκον που του έχει ανατεθεί, είναι πιθανό να είναι καινούργιο για εκείνο.

• D1 – Άτομο με χαμηλές ικανότητες και ισχυρή δέσμευση επίτευξης στόχου: Το στέλεχος σε γενικές γραμμές δεν διαθέτει τις απαιτούμενες για τη δουλειά ικανότητες, αλλά παρόλα αυτά διαθέτει αυτοπεποίθηση ή κίνητρο για να την αναλάβει.

Β. ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΑΚΟ ΣΤΥΛ ΤΟΥ ΗΓΕΤΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ:
• S1 – Telling / Directing: To εν λόγω στυλ μεταφράζεται σε υψηλό ενδιαφέρον για την επίτευξη των στόχων, αλλά χαμηλό για την σύσφιξη των σχέσεων. Ο ηγέτης καθορίζει τους ρόλους και τα καθήκοντα του υφισταμένου του και τα παρακολουθεί από κοντά. Ο ηγέτης λαμβάνει τις αποφάσεις και απλώς τις ανακοινώνει. Η επικοινωνία δεν είναι αμφίδρομη, αλλά ουσιαστικά γίνεται από πάνω προς τα κάτω. Το συγκεκριμένο στυλ εφαρμόζεται σε άτομα που τους λείπει μεν η εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, αλλά είναι ενθουσιώδεις και δεσμεύονται για την επίτευξη στόχου. Συνήθως για να ξεκινήσουν θέλουν καθοδήγηση και επίβλεψη. Το συγκεκριμένο στυλ ηγεσίας ταιριάζει στους D1.

• S2 – Selling / Coaching: To συγκεκριμένο στυλ μεταφράζεται σε υψηλό ενδιαφέρον για την επίτευξη των στόχων και υψηλό για την σύσφιξη των σχέσεων. Ο ηγέτης ακόμα καθορίζει τους ρόλους και τα καθήκοντα του υφισταμένου του, αλλά ζητά ιδέες και υποδείξεις από εκείνον. Ο ηγέτης συνεχίζει να λαμβάνει τις αποφάσεις, αλλά η επικοινωνία γίνεται πλέον αμφίδρομη. Το συγκεκριμένο στυλ εφαρμόζεται σε άτομα που έχουν κάποιες ικανότητες, αλλά τους λείπει η δέσμευση για την επίτευξη στόχου. Χρειάζονται καθοδήγηση και επίβλεψη, καθώς είναι ακόμα σχετικά άπειροι. Ακόμα, χρειάζονται υποστήριξη και έπαινο, για να χτίσουν την αυτοπεποίθηση τους. Σιγά-σιγά, εμπλέκονται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και δεσμεύονται για την επίτευξη των στόχων. Το συγκεκριμένο στυλ ηγεσίας ταιριάζει στους D2.

• S3 – Participating / Supporting: To εν λόγω στυλ μεταφράζεται σε χαμηλό ενδιαφέρον για την επίτευξη των στόχων και υψηλό για την σύσφιξη των σχέσεων. Ο ηγέτης σιγά-σιγά εκχωρεί καθήκοντα στον υφιστάμενο του, αναφορικά με τις καθημερινές δραστηριότητες του δεύτερου. Ο ηγέτης τον διευκολύνει και συμμετέχει στις αποφάσεις, αλλά ο έλεγχος των δραστηριοτήτων περνά σιγά-σιγά στον υφιστάμενο. Το συγκεκριμένο στυλ εφαρμόζεται σε άτομα που έχουν ικανότητες, αλλά τους λείπει η εμπιστοσύνη στον εαυτό τους ή το κίνητρο. Δεν χρειάζονται μεγάλη καθοδήγηση και επίβλεψη, καθώς έχουν αναπτύξει τις ικανότητες τους. Χρειάζονται όμως υποστήριξη, για να ισχυροποιήσουν την αυτοπεποίθηση τους. Το συγκεκριμένο στυλ ηγεσίας ταιριάζει στους D3.

• S4 – Delegating: To συγκεκριμένο στυλ μεταφράζεται σε χαμηλό ενδιαφέρον για την επίτευξη των στόχων και χαμηλό για την σύσφιξη των σχέσεων. Ο ηγέτης ακόμα καθορίζει τους ρόλους και τα καθήκοντα του υφισταμένου του, αλλά ο έλεγχος των δραστηριοτήτων περνά σιγά-σιγά στον υφιστάμενο. Ο υφιστάμενος ορίζει το πότε και που θα αναμειχθεί ο ηγέτης στις διαδικασίες. Το συγκεκριμένο στυλ εφαρμόζεται σε άτομα που έχουν και ικανότητες και δέσμευση. Είναι ικανοί και πρόθυμοι να εργαστούν μόνοι τους σε ένα project με λίγη επίβλεψη και υποστήριξη. Το συγκεκριμένο στυλ ηγεσίας ταιριάζει στους D4.

Η σχηματική απεικόνιση του μοντέλου έχει ως εξής:

situational leadership

Ανακεφαλαιώνοντας, να θυμάστε ότι:

• Ανάλογα με το επίπεδο του υφισταμένου, αυτός που προσαρμόζεται είναι ο ηγέτης (ποτέ δεν συμβαίνει το αντίθετο)
• Το ηγετικό σας στυλ πρέπει να διαφέρει από υφιστάμενο σε υφιστάμενο, καθώς και από κατάσταση σε κατάσταση
Καλή σας επιτυχία!

Για οποιαδήποτε απορία ή ανάγκη διευκρίνησης, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον Κώστα Στάμκο στην διεύθυνση: stamkosk@in.gr