ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΑΜΚΟΣ
“BALANCED SCORECARD”

Αγαπητοί φίλοι, το σημερινό μας άρθρο έχει ως αντικείμενο την στρατηγική σύμφωνα με την οποία μπορούμε να κρατήσουμε ικανοποιημένους τους «shareholders» – δηλαδή όλους όσους έχουν «προσδοκίες» από την εταιρία μας (μετόχους, δανειστές, προσωπικό), καθώς και τους πελάτες μας, όπως αυτή αναπτύχθηκε από τους Kaplan and Norton to 1996 με το μοντέλο τους «Balanshed Scorecard».

Το εν λόγω μοντέλο αποτελεί ένα εργαλείο μέτρησης (καθώς, όπως φαντάζεστε, δεν μπορούμε να βελτιώσουμε ότι δεν μπορούμε να μετρήσουμε!) το οποίο χρησιμεύει μετατρέποντας τη στρατηγική μας σε πράξη.

Οι 4 «τομείς δραστηριότητας» στους οποίους πρέπει να δώσουμε προσοχή είναι οι:
• «FINANCIAL» – ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ
• «INTERNAL PROCESS» – ΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
• «LEARNING AND GROWTH» – Ο ΤΡΟΠΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΣΤΕ
• «CUSTOMER» – ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ

Ας τους γνωρίσουμε:

• FINANCIAL: Η ερώτηση – κλειδί αναφορικά με τους χρηματοοικονομικούς παράγοντες είναι η «για να πετύχουμε οικονομικά, πως πρέπει να φανούμε στους shareholders;» Δώστε βαρύτητα σε θέματα όπως: κερδοφορία, ρευστότητα, απόδοση κεφαλαίων, αξία μετοχής, αύξηση εσόδων, μερίδιο αγοράς. Δημιουργήστε μια εταιρική βάση δεδομένων προσβάσιμη από όλο το προσωπικό και δώστε σημασία σε θέματα όπως η αξιολόγηση των κινδύνων και ή σχέση κόστους/οφέλους των δραστηριοτήτων σας.
• INTERNAL PROCESS: Η ερώτηση – κλειδί αναφορικά με τις εσωτερικές μας διαδικασίες είναι η «για να ικανοποιήσουμε shareholders και πελάτες, τι να τελειοποιήσουμε;» Δώστε βαρύτητα σε θέματα όπως: επίπεδα ποιότητας, παραγωγικότητα, τεχνολογία. Ελέγξτε τις διαδικασίες στρατηγικού management της εταιρίας σας, αλλά και τις υποστηρικτικές.
• LEARNING AND GROWTH: Η ερώτηση – κλειδί αναφορικά με την ανάπτυξη και εξέλιξη μας είναι η «για να πραγματοποιήσουμε το όραμα μας, πως θα διατηρήσουμε την αλλαγή;» Δώστε βαρύτητα σε θέματα όπως: έρευνα και ανάπτυξη, νέα προϊόντα, βελτιώσεις, ανάπτυξη εργαζομένων, βελτίωση διαδικασιών.
• CUSTOMER: Και τέλος η ερώτηση – κλειδί αναφορικά με τους πελάτες μας είναι η «για να πραγματοποιήσουμε το όραμα μας, πως πρέπει να φανούμε στους πελάτες;» Δώστε βαρύτητα σε θέματα όπως: ικανοποίηση πελατών, χρόνοι ανταπόκρισης, προσφερόμενες υπηρεσίες, ποιότητα, διατήρηση πελατών.

Οι 4 «κατηγορίες» στις οποίες πρέπει να δώσουμε προσοχή για κάθε ένα τομέα που αναφέραμε είναι οι:
• OBJECTIVES: ποια θέματα θέλουμε να βελτιώσουμε; (π.χ. ανάπτυξη κερδοφορίας)
• MEASURES: πως θα μετράμε τη βελτίωση; (π.χ. επικεντρώνοντας στα μικτά κέρδη στο παράδειγμα μας)
• TARGETS: ποιοι θα είναι οι στόχοι μας; (π.χ. 12% αύξηση της μικτής μας κερδοφορίας)
• INITIATIVES: ποια θα είναι τα προγράμματα μας με τα οποία θα πετύχουμε τους στόχους μας; (π.χ. με στρατηγική συμμαχία με ηγέτη μεριδίου αγοράς)

Η σχηματική παράσταση του μοντέλου “BALANCED SCORECARD” είναι η ακόλουθη:

the balanced scorecard

Καλή σας επιτυχία!
Για οποιαδήποτε απορία ή ανάγκη διευκρίνησης, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον Κώστα Στάμκο στην διεύθυνση: k.stamkos@cityu.gr