ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΑΜΚΟΣ
TARGETING STRATEGIES – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΗΣ”

Αγαπητοί φίλοι, στο άρθρο μας περί «στρατηγικής», αναφερθήκαμε στις 4 γενικές στρατηγικές ανάπτυξης, όπως αυτές διατυπώθηκαν από τον guru του marketing, Michael Porter: Ηγεσία Κόστους σε ευρεία ή περιορισμένη αγορά, αλλά και Διαφοροποίηση σε ευρεία ή περιορισμένη αγορά.

Σε συνέχεια του εν λόγω άρθρου, θα δώσουμε βαρύτητα σε μερικές από τις συνηθέστερα χρησιμοποιούμενες Στρατηγικές Στόχευσης (targeting strategies) του σύγχρονου marketing, οι οποίες και αποτελούν το βήμα πριν την επιλογή των γενικών στρατηγικών. Ο αντικειμενικός τους σκοπός είναι να ταυτίσουν τα οφέλη που προσφέρουν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες σας, με την ικανοποίηση που ζητούν οι πελάτες σας.

Σχεδιάζοντας το δικό σας στρατηγικό πλάνο, δώστε όλη σας την προσοχή στις ακόλουθες εναλλακτικές:

ΑΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΤΟ MARKETINGΕφαρμόζοντας τη συγκεκριμένη στρατηγική (undifferentiated marketing), επιλέγετε να παράγετε ένα μόνο προϊόν ή υπηρεσία, το οποίο να απευθύνεται σε όλους τους καταναλωτές και ένα marketing mix (δείτε τη σειρά των σχετικών αναλυτικών άρθρων μας). Δεν δημιουργείτε ούτε παραλλαγές του προϊόντος σας, ούτε και διαφοροποιείτε το μίγμα marketing. Η εν λόγω επιλογή παρουσιάζει πλεονεκτήματα, καθώς εξασφαλίζει οικονομίες κλίμακας και κατά την παραγωγή των προϊόντων σας, αλλά και κατά τη δημιουργία και υλοποίηση του marketing mix. Τα μειονεκτήματα αυτής της στρατηγικής όμως είναι αρκετά σοβαρά, καθώς η επιχείρηση πλήττεται από ανταγωνιστές, οι οποίοι παρέχοντας μεγαλύτερο εύρος και βάθος προϊόντων, καλύπτουν πληρέστερα τις ανάγκες των δυνητικών πελατών. Η στρατηγική του αδιαφοροποίητου marketing, εφαρμόστηκε στο παρελθόν, από κολοσσούς μάλιστα της παγκόσμιας αγοράς (π.χ. η coca cola για δεκαετίες διέθετε και προωθούσε μόνο την classic coke). Στη σημερινή πραγματικότητα, ενδείκνυται μόνο σε περιπτώσεις ομοιογενούς αγοράς.

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ MARKETINGΧρησιμοποιώντας την εν λόγω στρατηγική (differentiated marketing), η επιχείρηση παράγει διαφορετικά προϊόντα ή υπηρεσίες, για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες της μεγάλης μάζας των καταναλωτών. Παράλληλα, χρησιμοποιεί και διαφορετικό marketing mix για κάθε προϊόν ή υπηρεσία. Αυτή σας η επιλογή παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα, καθώς εξασφαλίζει μεγαλύτερη ικανοποίηση των πελατών λόγω καλύτερης ταύτισης των οφελών των προϊόντων της επιχείρησης με τις ανάγκες τους. Τα μειονεκτήματα αυτής της επιλογής είναι επίσης σοβαρά, καθώς τα κόστη σχεδιασμού, παραγωγής, αποθεμάτων, διάθεσης και προβολής, είναι αρκετά υψηλότερα. Η στρατηγική του διαφοροποιημένου marketing, εφαρμόζεται συχνά από τις τράπεζες (π.χ. διάθεση καταναλωτικών, στεγαστικών, σπουδαστικών δανείων, δανείων εορτών ή διακοπών). Στη σημερινή πραγματικότητα, ενδείκνυται για επιχειρήσεις με επάρκεια πόρων, καθώς τα κόστη υλοποίησης της είναι υψηλά.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ MARKETINGΕφαρμόζοντας τη συγκεκριμένη στρατηγική (concentrated marketing), επιλέγετε να εστιάσετε το ενδιαφέρον σας σε ένα μόνο κομμάτι της αγοράς, ενώ ταυτόχρονα παράγετε και προωθείτε τη μέγιστη δυνατή γκάμα προϊόντων ή υπηρεσιών, παρέχοντας τη μέγιστη δυνατή ικανοποίηση στους καταναλωτές. Η εν λόγω επιλογή παρουσιάζει αρκετά πλεονεκτήματα, καθώς παρέχει σε μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις με σχετικά περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες, μεγάλη εξειδίκευση σε ένα τομέα. Τα μειονεκτήματα αυτής της επιλογής είναι σημαντικά, καθώς η επιχείρηση συνδέει την ανάπτυξη της με την ανάπτυξη της αγοράς, ενώ κινδυνεύει πολύ και από την ξαφνική είσοδο νέων ανταγωνιστών. Η στρατηγική του συγκεντρωτικού marketing στη σημερινή πραγματικότητα, ενδείκνυται σε περιπτώσεις εξειδικευμένων αγορών με ιδιαίτερες ανάγκες.

Καλή σας επιτυχία!

Για οποιαδήποτε απορία ή ανάγκη διευκρίνησης, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον Κώστα Στάμκο στην διεύθυνση: k.stamkos@cityu.gr